ΦΕΚ 5/ΑΑΠ/21.01.2019

  • 22 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 4481

Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων οικισμού Πλάκα Δήμου Αγ. Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3937/2011 (Α΄60) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.(4)

Επιστροφή