ΦΕΚ 4/ΑΑΠ/21.01.2019

  • 22 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/610193/437896/12735/5070

Κήρυξη-οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου για την προστασία των σπηλαίων Καλαμπάκη ή Δαιμόνων και Αγίου Γεωργίου, Δήμου Πάρου, ΠΕ Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(2)

Επιστροφή