ΦΕΚ 295/ΑΑΠ/12.12.2018

  • 14 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/547501/56399/4811/1810

Χαρακτηρισμός ως μνημείου μνημείου του πέτρινου γεφυριού Διποταμιάς Γιδομαντρίτη επί της επαρχιακής οδού Θέρμου - Κοκκινόβρυσης Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.(1)

Επιστροφή