ΦΕΚ 5963/Β/31.12.2018

  • 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 70977

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης.(1)

Επιστροφή