ΦΕΚ 5984/Β/31.12.2018

  • 11 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 (Β’ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.(1)

Επιστροφή