ΦΕΚ 536/Δ/31.12.2018

  • 09 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 3185

Mερική κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου.(1)

Επιστροφή