ΦΕΚ 5971/Β/31.12.2018

  • 09 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 77100

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου στο Υπουργείο Εσωτερικών.(1)

Επιστροφή