ΦΕΚ 318/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 09 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 19197

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης σε τμήμα της οδού Εθνάρχου Μακαρίου στα Ο. Τ.Γ280 και Ο. Τ.Γ281 στην Ελασσόνα.(1)

Επιστροφή