ΦΕΚ 301/ΑΑΠ/17.12.2018

  • 19 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. Π.Δ. 22-11-18

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή