ΦΕΚ 535/Δ/31.12.2018

  • 08 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 200889

Κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα και Βαλτονέρων (Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Φιλώτας και Βαλτόνερα), του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (άρθρο 19 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή