ΦΕΚ 316/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 08 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 4243

Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του '23 εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού, στη θέση «Ρουμελί Φορτέτσας» Δ.Ε Ηρακλείου του Δ. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.(3)

Επιστροφή