ΦΕΚ 30/Β/15.01.2019

  • 16 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 141871

Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του άρθρου 1 της 45231/2017 απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α΄)» (ΦΕΚ 1445 Β΄).(1)

Επιστροφή