ΦΕΚ 324/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 16 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 623672(2155)

Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων Οικισμών Δήμου Θέρμης – Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λακκιάς στα Ο.Τ. 21α και Ο.Τ. 21β και τον καθορισμό χώρου αναψυκτηρίου.(1)

Επιστροφή