ΦΕΚ 322/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 16 Ιανουαρίου 2019

Απόφ. 283772

Αναγνώριση Κοινόχρηστης Αγροτικής Οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 στην θέση Πουλάδες της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Κορακιάνας του Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας.(1)

Επιστροφή