ΦΕΚ 517/Δ/18.12.2018

  • 21 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 19775/202636

Επανακαθορισμός εν μέρει των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας που είχαν καθοριστεί για πρώτη φορά με την αριθμ. 8069/47469/01.06.2011 (ΦΕΚ 185/Δ’/16.06.2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας στη θέση «Κορασίδα» Αχλαδερής, της Δ.Κ. Αυλώνος του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.(1)

Επιστροφή