ΦΕΚ 5688/Β/18.12.2018

  • 21 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΔΧΠ 0003709 ΕΞ 2018

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 13-8-2017 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος και Ωρωπού της Περιφερεια- κής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. (2)

Επιστροφή