ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/21.12.2018

  • 21 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/86886/4509

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων του βιομηχανικού συγκροτήματος «πρώην εργοστασίου ΞΥΣΤΡΗ» που βρίσκεται επί της οδού Ερυθρού Σταυρού του Δήμου Πύργου (ν. Ηλείας) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά.(2)

Επιστροφή