ΦΕΚ 306/ΑΑΠ/20.12.2018

  • 21 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΣΝ/ΔΝΕΠ/11914/548

Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσης στα διατηρητέα κτίρια επί της οδού Καποδιοτρίου 26 και Καποδιοτρίου 28, τα οποία βρίσκονται στο Ο.Τ. 176Β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Παλαιάς Πόλεως Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλιέων (Ν. Αργολίδας).(1)

Επιστροφή