ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/19.12.2018

  • 21 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 492118/1726

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.119-120 του Δήμου Έδεσσας.(2)

Επιστροφή