ΦΕΚ 5726/Β/19.12.2018

  • 20 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ53/90795/2018

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Χερσαίου χώρου του Αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά Ν. Πάρου και Ενίσχυση του λιμενοβραχίονα με Φ.Ο.». (4)

Επιστροφή