ΦΕΚ 5726/Β/19.12.2018

  • 20 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1225

Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(3)

Επιστροφή