ΦΕΚ 514/Δ/14.12.2018

  • 17 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 219345/969

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.(3)

Επιστροφή