ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/14.12.2018

  • 17 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176

Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού. (1)

Επιστροφή