ΦΕΚ 5656/Β/17.12.2018

  • 18 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 19123/195604

Έγκριση της 261/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Καρδίτσας.(4)

Επιστροφή