ΦΕΚ 5656/Β/17.12.2018

  • 18 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 18580/189744

Έγκριση της 293/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κιλελέρ.(3)

Επιστροφή