ΦΕΚ 5572/Β/12.12.2018

  • 14 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 3122.2-Τ65/87776/2018

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση, Διαμόρφωση δρόμου και διευθέτηση ομβρίων εντός Χ.Ζ.Λ. Σκοπέλου». (4)

Επιστροφή