ΦΕΚ 300/ΑΑΠ/14.12.2018

  • 14 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 532

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του ν.2882/2001 για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης συνολικού 278.103,70 τ.μ. για την κατασκευή της ΜΕΑ - ΧΥΤΥ της ΠΕ Αρκαδίας που αποτελεί τμήμα του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ». (1)

Επιστροφή