ΦΕΚ 297/ΑΑΠ/12.12.2018

  • 12 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 72199

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αγία Παρασκευή» της Τοπικής Κοινότητας Βίβλου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, νήσου Νάξου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Νικολάου Κονταξάκη και Δήμητρας Γισδάκη.(1)

Επιστροφή