ΦΕΚ 296/ΑΑΠ/12.12.2018

  • 12 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 346143/6850

Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου, στο ΟΤ/ΚΦ 28 στις ιδιοκτησίες αρ. (01) φερόμενου ιδιοκτήτη Χαράλαμπου Σεϊτανίδη, αρ. (02) φερόμενου ιδιοκτήτη Ιωάννη Σεϊτανίδη και αρ. (03) φερόμενου ιδιοκτήτη Γεώργιου Σεϊτανίδη, σε συμμόρφωση στην αρ.46/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου.(2)

Επιστροφή