ΦΕΚ 5558/Β/11.12.2018

  • 11 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/618671/41570/36094/1660

Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και θητείας εκκαθαριστή Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.(3)

Επιστροφή