ΦΕΚ 507/Δ/10.12.2018

  • 11 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 41780/10090

Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του αερολιμένα Κεφαλληνίας.(2)

Επιστροφή