ΦΕΚ 5582/Β/12.12.2018

  • 12 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. Δ12/ΓΠ.οικ. 62866/1832

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες.(1)

Επιστροφή