ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/06.12.2018

  • 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 272958/5116

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στο Κ.Χ.1890α, στην περιοχή «Μπεγουλάκι», σε συμμόρφωση στην αριθ. 875/2008 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών στη συνιδιοκτησία των Σωτηρίου, Νικολάου και Αναστάσιου Γαλάνη και την επανεπιβολή της ρυμοτομίας, με χαρακτηρισμό τμήματος των υπόψη χώρων ως Ο.Τ., κ.λπ.(2)

Επιστροφή