ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/06.12.2018

  • 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 70166/5.36.β4

Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Αγ-Γιάννης - Λήμνου», στη θέση «Γκαζόπετρα», Δήμου Λήμνου, που προήλθαν από παραχώρηση εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011.(1)

Επιστροφή