ΦΕΚ 497/Δ/03.12.2018

  • 05 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΔΑΕΕ/οικ.2424

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Αγίου Γεωργίου (Γιαννούλας) Θριασίου Πεδίου Δ. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 9+300 (Σίφων Μόρνου).(1)

Επιστροφή