ΦΕΚ 5447/Β/05.12.2018

  • 05 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.(1)

Επιστροφή