ΦΕΚ 5438/Β/05.12.2018

  • 05 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/83371/122

Υπολογισμός, χρόνος και διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων δημοσίων λατομείων.(3)

Επιστροφή