ΦΕΚ 5438/Β/05.12.2018

  • 05 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/83780/346

Καθορισμός δράσεων που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας για την εφαρμογή του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012.(2)

Επιστροφή