ΦΕΚ 5431/Β/04.12.2018

  • 05 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/82365/263

Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί των υπ’ αριθ. 156, 157, 244, 246, 247, 248 και 251 Παραχωρήσεων Μεταλλείων του Ν. Κυκλάδων. (1)

Επιστροφή