ΦΕΚ 5421/Β/04.12.2018

  • 05 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/78222/348

Τροποποίηση της οικ.170375/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», ως προς την τροποποίηση της όδευσης του αγωγού στη Χ.Θ. 194, την προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμημάτων γης καθώς και τη διόρθωση ως προς τα κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακα στην Τοπική Ενότητα Ξεριά της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. (1)

Επιστροφή