ΦΕΚ 5465/Β/06.12.2018

  • 07 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 121430

Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011. (1)

Επιστροφή