ΦΕΚ 204/Α/06.12.2018

  • 07 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. Π.Δ. 106

Αναγνώριση οικισμού «Πορεία» του Δήμου Καστοριάς ως Τοπικής Κοινότητας

Επιστροφή