ΦΕΚ 5362/Β/29.11.2018

  • 03 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ68/85662/2018

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή ξύλινης προβλήτας στην περιοχή Αχλάδι ν. Σύρου».(2)

Επιστροφή