ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/28.11.2018

  • 03 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/78523/1208

Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού.(1)

Επιστροφή