ΦΕΚ 283/ΑΑΠ/27.11.2018

  • 03 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 1790

Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων οικισμού Ρουσσοσπίτι Δήμου Ρεθύμνου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60). (4)

Επιστροφή