ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/461548/47563/4186/1526

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας Ευστρατίου Καβούρη του Θεοδώρου, που βρίσκεται στον οικισμό της Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου της Περ. Βορείου Αιγαίου.(2)

Επιστροφή