ΦΕΚ 279/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 505555(1773)

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 107 Α’ Συνοικισμού Ευρωπού του Δήμου Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς.(1)

Επιστροφή