ΦΕΚ 278/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 3846

Αναγνώριση οδού ως κύριας δημοτικής της οδού που ενώνει την Π.Ε.Ο. Ηρακλείου -Αγ. Νικολάου με τον οικισμό Χατζανά και της οδού που ενώνει τον οικισμό Χατζανά με τον οικισμό Αγριανά του Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.(2)

Επιστροφή