ΦΕΚ 5081/Β/14.11.2018

  • 15 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 175108

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας. (1)

Επιστροφή