ΦΕΚ 5143/Β/16.11.2018

  • 20 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 20336

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.(1)

Επιστροφή